• Untitled-2
  • 8
  • banner8
  • 2
  • bootstrap carousel
  • 4
Untitled-21 82 banner83 24 35 46
joomla slider by WOWSlider.com v8.2
 
 

 
  • ข่าวสารจากฝ่ายทะเบียน

รับประกาศนียบัตรจบ1/2559

    นักศึกษาที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 1/2559 ให้มาติดต่อขอรับประกาศนียบัตรจบ ในวันที่ 8-23 ธ.ค. 2559 เวลา 9.00-15.00 น. (ยกเว้น วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ฝ่ายทะเบียน

 

 

สาขาการท่องเที่ยวจัดทัวร์