MAR-C56-001 การสร้างสรรค์การทำโคมไฟจากขวดพลาสติกเพื่อเพิ่มรายได้  
  MAR-C56-002 การสร้างสรรค์การทำเสื้อมัดย้อมเพื่อเพิ่มรายได้  
  MAR-C56-003 สร้างสรรค์การทำผ้าเช็ดมือเพื่อเพิ่มรายได้  
  MAR-C56-004 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้าให้เป็นพรมเช็ดเท้า  
  MAR-C56-005 ผลิตภัณฑ์ไหมพรมแบบโครเชต์สู่การสร้างรายได้  
  MAR-C56-025 การสร้างมูลค่าเพิ่มกระป๋องเบียร์ให้เป็นโคมไฟ  
  MAR-C56-026 กรอบรูปจากไม้ไอศกรีมสู่การสร้างรายได้  
  MAR-C56-027 การสร้างมูลค่าเพิ่มเก้าอี้จากถังกระดาษ  
  MAR-C56-028 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเคสไอโฟน  
  MAR-C56-029 หมวกแฮนด์เมดสู่การสร้างรายได้